Foreningen

Stenvad Mosebrug drives af Foreningen Stenvad Mosebrug, der har en driftsaftale med Norddjurs Kommune der ejer bygningen.

Foreningen Stenvad Mosebrug blev stiftet den 1/2 2022 med det formål at drive og udvikle mosebruget – både som attraktion og mødested. Foreningen står for at gennemføre det store projekt “Folkets Fabrik” der i 2023 skal transformere bygningerne til i endnu højere grad at kunne imødekomme denne vision.

Medlemmer

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

 • Formand: Jan Petersen
 • Næstformand: Nicolai Huse Jacobsen
 • Kasserer: Anette Gram
 • Menige bestyrelsesmedlemmer:
  • Ikki Knudsen
  • Jo Holst
  • Gitte Schmidt
  • Henrik Fuglsang
  • Benno Blæsild
  • Rikke Alsbjerg Schøning
  • Dorthe Lyk
  • Karoline Bergkvist Søgaard
  • Mathias Lykke Nielsen
  • Nancy Zaar
 • Suppleanter: vakant

4 medlemmer vælges på den årlige generalforsamling, op til 2 udpeges af Landsbyklyngen Midt i Norddjurs, 1 udpeges af Borgerforeningen i Stenvad, 1 udpeges af Museum Østjylland og 1 udpeges af Business Djursland.

Herudover supplerer bestyrelsen, gennem selvsupplering med et medlem og en medarbejderrepræsentant vælges af medarbejderne på Stenvad Mosebrugscenter. Disse to poster er pt. vakante.

Vedtægter

Referat generalforsamling 14/3 2023

Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner