Foreningen

Stenvad Mosebrug drives af Foreningen Stenvad Mosebrug, der har en driftsaftale med Norddjurs Kommune der ejer bygningen.

Foreningen Stenvad Mosebrug blev stiftet den 1/2 2022 med det formål at drive og udvikle mosebruget – både som attraktion og mødested. Foreningen står for at gennemføre det store projekt “Folkets Fabrik” der i 2023 skal transformere bygningerne til i endnu højere grad at kunne imødekomme denne vision.

Medlemmer

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

 • Formand – Ikki Lyng Knudsen
 • Næstformand / sekretær – Nicolai Huse Jacobsen
 • Kasserer – Ole Gram Nielsen
 • Menige bestyrelsesmedlemmer
  • Thine Gosvig Haaber
  • Nicolai Huse Jacobsen
  • Gitte Schmidt
  • Jo Holst
  • Rikke Alsbjerg Schønning
  • Benno Blæsild
  • Jan Pedersen
  • Carsten Hering
 • Suppleanter
  • vakant

4 medlemmer vælges på den årlige generalforsamling (Thine, Nicolaj, Gitte og Ritta + suppleanter Carsten og Niels), 2 udpeges af Landsbyklyngen Midt i Norddjurs (Ikki og Adam), 1 udpeges af Borgerforeningen i Stenvad (Jo), 1 udpeges af Museum Østjylland (Rikke) og 1 udpeges af Business Djursland (Ole).

August 22 udtrådte Ritta Hedegaard af bestyrelsen og blev erstattet af Carsten Hering. Niels Skov Pedersen valgte at udtræde som suppleant. December 22 udtrådte Adam Bindslev af bestyrelsen. Posten som næstformand blev besat af Nicolai Huse Jacobsen.

Herudover supplerer bestyrelsen, gennem selvsupplering med et medlem og en medarbejderrepræsentant vælges af medarbejderne på Stenvad Mosebrugscenter. Disse to poster er pt. vakante.

Vedtægter

Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner