Foreningen

Stenvad Mosebrug drives af Foreningen Stenvad Mosebrug, der har en driftsaftale med Norddjurs Kommune der ejer bygningen.

Foreningen Stenvad Mosebrug blev stiftet den 1/2 2022 med det formål at drive og udvikle mosebruget – både som attraktion og mødested. Foreningen står for at gennemføre det store projekt “Folkets Fabrik” der i 2023 skal transformere bygningerne til i endnu højere grad at kunne imødekomme denne vision.

Medlemmer

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

 • Formand: Henrik Fuglsang
 • Næstformand: Dorthe Lyk
 • Menige bestyrelsesmedlemmer:
  • Gitte Schmidt
  • Tune Spang Olsen
  • Jo Holst
  • Benno Blæsild
  • Karoline Bergkvist Søgaard
  • Ole Svit

4 medlemmer vælges på den årlige generalforsamling, 1 udpeges af Landsbyklyngen Midt i Norddjurs, 1 udpeges af Borgerforeningen i Stenvad, 1 udpeges af Museum Østjylland og 1 udpeges af Business Djursland.

Herudover supplerer bestyrelsen, gennem selvsupplering med et medlem og en medarbejderrepræsentant vælges af medarbejderne på Stenvad Mosebrugscenter. Disse to poster er pt. vakante.

På en ekstraordinær generalforsamling blev der vedtaget enkelte vedtægtsændringer. Dagsorden og referat (i samme dkoument) kan ses under vedtægterne.

Vedtægter

Referat generalforsamling 14/3 2023

Cookiesamtykkebanner fra Real Cookie Banner