Om os

Fakta om Mosebruget

Historien

Tørvefabrikken Stenvad Mosebrug har i generationer været en del af Stenvads- og den lokale egns historie.

Mange forskellige mennesker har gennem tiden både professionelt og frivilligt lagt rigtig meget hjerteblod i at udvikle og bevare stedet grundet en helt særlig lokal kærlighed og stolthed til fabrikken.

I 1917 blev den første produktionshal bygget af Johs. F. la Cour. Han var fremadsynet og havde købt Fuglsø Mose og Horsemose, for han ville gøre tørvegravningen til en industri. Kort efter 2. verdenskrig, omkring 1950-erne, ændrede fabrikken produktionen fra tørv til sphagnum.

Rundt om fabrikken og den nye jernbane ”Gjerrildbanen”, som forbandt områdets landsbyer og folk og fragtede træ, fisk og tørv, voksede Stenvad By op som en stationsby med over 50 virksomheder som f.eks. købmand, brugs, mejeri, bageri og meget mere.

I 1992 afsluttede fabrikken produktionen og Nørre Djurs Kommune købte produktionshallen og de øvrige bygninger. Nørredjurs Kommune grundlagde sammen med ildsjæle og med støtte fra Arbejdsmarkedets Feriefond Stenvad Mosebrugsmuseum. Stedet overgik ved kommunesammenlægningen til Norddjurs Kommune.

Stenvad Mosebrugscenter

Mosebruget i dag

Stenvad Mosebrugscenter fremstår i dag, som en lokalhistorisk attraktion, hvor fabrikkens, mosens og egnens historie formidles.

Samtidig fungerer Mosebruget også som ramme for private fester, fællesspisning for byens borgere, samt enkelte kulturelle og sociale arrangementer, og udlån af lokaler til harmonikaspillere og en gruppe damer ”Rendemaskerne”, der laver kreative sysler.

Derudover bidrager biavlerforeningen og frivillige seniorer i støtteforeningen ”Mosefolket” til aktiviteter og vedligehold. Andre frivillige seniorer står bag bl.a. Kreativmessen og Strikkefestivalen.

Stafet For Livet Stenvad Mosebrug afholder deres møder og aktiviteter.

Enkelte selvstændige og iværksættere, samt Landsbyklyngen Midt i Norddjurs har de senere år haft base på Mosebruget.

Bygninger og tilhørende arealer

Mosebruget består i dag af flere gamle bygninger, som udover hovedbygningen ”fabrikshallen”, er et smedeværksted, et tømmerværksted, samt møde og kontorlokaler. Bygningerne ligger samlet om en gårdsplads omgivet af seks tønder land. Herfra går hovedparten af det 7 km smalsporsbane, der i sin tid fragtede tørv fra moserne med tipvogne.

Udover disse bygninger ejer Nordjurs Kommune også det gamle bageri, som er nabo til Stenvad Mosebrug. Det bruges indtil 22/23 af Djurslandsskolen. Herefter skal der tages stilling til bygningernes fremtid. Det kunne være en ide, at bageriet også skal indeholde funktioner og faciliteter, der skal være en del af den samlede udviklingsplan for Stenvad Mosebrug.

På kanten til naturen

Stenvad Mosebrug ligger på ”kanten” til naturen i hjertet af Stenvad. Midt i Norddjurs i et mangfoldigt grønt landsskabsbælte, hvor særligt moser, hede og et kuperet terræn er karakteristiske landsskabstræk. Fabrikken er placeret lige op ad den tidligere jernbane ”Gjerrildbanen, som er i dag en sti, som rigtig mange benytter, og som stadig forbinder landsbyer og natur.

Cookiesamtykkebanner fra Real Cookie Banner