Projekter

Stenvad Mosebrug er en del af projektet SIRR.

Målet med projektet er at skabe nogle stærkere, mere robust, bæredygtigt og attraktivt landdistrikter med et øget potentiale, og kapacitet til at arbejde med lokalt ledet innovation. Gennem projektet vil samarbejde og engagement fra foreninger, civilsamfundet, virksomheder, den offentlige sektor og den akademiske verden bidrage til et mere attraktivt sted at bo og arbejde og dermed understøtte en bæredygtig og innovativ udvikling omring de lokale innivationshubs. Mottoet er: “Ingen steder eller person bliver ladt tilbage” i den grønne omstilling.

I løbet af projektet arbejdes der bl.a. med:

 • Udvikling af en lokal innovationshub på Stenvad Mosebrugscenter.
 • Strategiske platforme bruges og styrkes som omdrejningspunkter for lokal innovationskraft
  • Styrke tilknytningen til det regionale og nationale innovationssystem
  • Arbejde for langsigtet konkurrenceevne
 • Multihelix-modellen bruges til at danne partnerskaber mellem civilsamfund, kommuner, vidensinstitutioner  og lokale virksomheder.
  • Metoder og gode eksempler identificeres og testes.
  • Udforske de lokale styrker og kompetencer i vores lokalsamfund og sætte dem i spil.
  • Arbejde med lokal sammenhængskraft og samskabelse som redskab til øget lokal konkurrenceevne.
  • Arbejde for at blive en mere attraktiv landkommune, hvor det menneskelige møde danner grundlag for den grønne omstilling.
 • Der udveksles viden og erfaringer med partnere og andre interessenter fra Nordsøregionen
 • Styrk landdistrikterne og skab modvægt til generel urbanisering

LÆS MERE OM SIRR HER: https://www.interregnorthsea.eu/sirr

Korte fakta

Program: Interreg Nordsøprogram

Periode: 1. oktober 2022 – 30. september 2027

Lead projektpartner: Sotenäs kommune

Svenske projektpartnere: Strömstad Kommune, Holohouse, Universitet Vest

Danske projektpartnere: Skagen Uddannelsescenter, Aarhus Universitet, Læsø Turist og Forening, Stenvad Mosebrug

Franske projektpartnere: Ville de Louvigné Du désert, Communauté de Communes du Pays de Lumbres, Saint-Omer Flandre intérieure

Tyske projektpartnere: Universität Vechta og to distrikter

Samlet budget: 5.659.453 EUR

Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner