Mosebrugets tog er kørt i garagen for sæsonen


Da vi har overtaget mosebruget uden eksisterende tilladelse til togkørsler er vi i gang med en godekendelsesprocedure med trafikstyrelsen, banestyrelsen og østjyllandspoliti. Foreningen Stenvad Mosebrug

Uddybning:

Trods en ihærdig indsats er det ikke lykkedes at få de sidste tilladelser på plads, så smalsporsbanen kan køre glade turister ud i landskabet. Mosebruget er kommet i klemme mellem to myndigheder og manglende tilladelse ved overtagelse af driften.

Da Foreningen Stenvad Mosebrug overtog driften af stedet i september sidste år, var en af de store opgaver at få alt på plads, så toget kunne køre til sæsonen. Det viste sig dog at være en større opgave end ventet. Dels skulle der tegnes en ny forsikring, dels skulle materialet godkendes af Teknologisk Institut, og sidst skulle Østjyllands Politi give tilladelse til kørsel med turister. Et af problemerne er overkørslen på Stendyssevej. Det viste sig, at de tidligere forsikringer ikke havde dækket netop overkørslen – hvor man ellers må formode, at en forsikring er allervigtigst. Der er sket ulykker på andre baner ved kryds af offentlig vej, hvor ejerne heldigvis har været forsikret, da erstatningssummen nemt kan rende op i millioner. Flere forsikringsselskaber har takket pænt nej til at forsikre toget, og først efter en præcisering af regler fra Trafikstyrelsen, hvor forsikringssummen faldt fra 625 millioner kroner – som er det, DSBs tog skal forsikres for – til noget mere overkommelige 12 millioner – lykkedes det at blive ordentligt forsikret. Godkendelsen af materiellet var relativt uproblematisk, men den helt store knast var den endelige tilladelse.

Tidligere har det været Østjyllands Politi, der har givet tilladelsen. Da foreningen overtog Mosebruget, fik vi at vide, at de seneste års drift var kørt efter en mundtlig tilladelse. Vi har dog uden hjælp fundet en skriftlig tilladelse i form af fra 2014, der tillod kørsel i et år. Østjyllands Politi oplyser, at det er Trafikstyrelsen, der er myndighed og de derfor ikke kan behandle sagen.

Det er dog en længere proces at blive godkendt i det regi – udmeldingen er en 6-8 måneder. Det er med andre ord ikke en gangbar vej til denne sæson; samarbejdet er dog begyndt i forhold til kørsel næste sommer. Stenvad Mosebrug står derfor i den ulykkelige situation, at vores hovedattraktion ikke kan køre lovligt, hvilket helt sikkert vil kunne ses på resultatet af sommerens sæsondrift. En tur til Stenvad er dog på ingen måder spildt: Mosebruget har stadig en masse tilbud til turister; en hyggelig dag med opdateret og nytænkt udstilling, leg, skattejagt, kaffe og kage, is, familielege og samvær under centrets store træer.  


Cookiesamtykkebanner fra Real Cookie Banner