Fremtiden

Hvad skal der ske med Stenvad Mosebrug ?

Nyt liv i den historiske ramme

Mosebrugets centrale funktion er fortsat være en kulturhistorisk turistattraktion, hvor egnen og fabrikkens historie formidles.

Mosebrugets funktion som mødested gøres yderligere indbydende og dynamisk for folk, livet og udviklingen midt i Norddjurs”. Der er en stor lokal lyst til at bruge Fabrikken meget mere hele året.

Så derfor åbnes op for, at den lokalhistoriske ramme kan fyldes med mere liv, flere målgrupper, flere oplevelser, nye muligheder og flere fællesskaber.

På den måde skabes der forbindelse mellem fortiden og fremtiden. Oplevelser, samvær og udfoldelser sættes i et perspektiv, og både historien, nuet og fremtiden står stærkere frem. Det giver god mening at lade historien tale, mens nutiden leves, og fremtiden skabes.

Fleksible rammer med plads til mere og flere

Med en innovativ tilgang til den gamle smukke fabrikshal, skabes plads til at favne en mangfoldighed af brugere og aktiviteter, stadig i hyggelige og uformelle rammer. Midt i de historiske rammer indrettes Mosebruget også som mødested for flere nye og gamle borgere, besøgende, foreninger, erhvervslivet, iværksættere, og interessegrupper i alle aldre.

Den gamle fabrikshal ombygges, så den historiske formidling fornyes og fabrikshallen gøres endnu mere fleksibel. Man skal hurtigere og nemmere kunne veksle mellem aktiviteter og funktioner, som f.eks. spisning, koncert, dans, foredrag, konferencer, fester mm., og det skal være nemmere at flere forskellige aktiviteter kan foregå samtidigt.

Projekt Folkets Fabrik er starten på mere

Ombygningen af fabrikshallen er tænkt som første skridt i forsat at udnytte stedets potentiale i højere grad. Derfor er udeområder, øvrige bygninger, banen og mosen, som mange har haft rigtig gode ideer og ønsker til, stadig meget vigtige indsatsområder i det forsatte arbejde med at opkvalificere Mosebruget.

Hvad kommer af aktiviteter?

Mosebruget åbnes op for nye aktiviteter og funktioner, og hverdagslivet inviteres indenfor. Mosebrugets muld bliver spirekasse for oplevelser, initiativer og udfoldelse indenfor områder som kultur, historie, natur, landliv og iværksætteri.

Det skal summe af velkendt og nyt

Det liv, der fremover skal summe i Mosebruget, skal både være velkendt og nyt. Man skal både kunne høre lyden af de folk, der bruger stedet i dag, og så skal man kunne høre og opleve en masse nye aktiviteter og brugere.  

Plads til alle og masser af hygge og aktivitet

Her skal være plads til alle – til mangfoldigheden. Til flere borgere, foreninger, institutioner og interessegrupper. Her skal være plads til børn, unge og ældre, til indfødte til tilflyttere. Til alle dem, der har lyst til at udfolde sig, til dem der vil opleve, og til dem der ”bare” kommer for fællesskabet.

Frivillige leger allerede med arrangementer som ”Kronhjortens dag”. ”Jernalderløb – OCR-løbet for de stålsatte”, Høstmarked med lokale råvarer”, messer osv. Andre drømmer om kreative værkstedsmuligheder, om at slynge honning, lave bålmad og fællesspisninger, om film- og foredragsaftener, om at spille musik, synge i kor og dyrke yoga, om at mødes og ”hænge ud” med andre familier, om at farve garn, sy, male, om at lave mad, keramik og ting i træ og metal, om fredagsbar og årstidsarrangementer, om at reparere og genbruge… og om bare at møde andre og blive mødt.

Iværksætteri og leje af lokaler

Imellem skønne hverdagsaktiviteter og større arrangementer bliver der gode rammer for lokaludvikling og iværksætteri for både frivillige, skoler og erhvervsliv. Og det vil stadig være muligt at leje kontorpladser og lokaler til fester, konferencer temadage osv.

Åbne værksteder og frivilligt engagement

Værksteder åbnes op og det bliver nemmere for foreningen at få adgang til lokaler. De fremtidige aktiviteter skabes i et samspil mellem ledelse, samarbejdspartnere, brugere og frivillige med udgangspunkt i lokale ønsker, interesser og muligheder.

Samarbejde er vejen frem

Det er ved at samle kræfter, interesser og ideer, at vi får skabt et Mosebrug fyldt med liv for alle.

Borgere, foreninger, interessegrupper fra hele lokalområdet inviteres til at være med til at skabe mere liv i Mosebruget.

Og også erhvervslivet, og nye samarbejdspartnere som f.eks. andre kulturhuse, museer, skoler mv. inviteres med når der skal skabes aktiviteter og som fremtidige brugere.

Det brede ejerskab og engagement til Mosebruget skal styrkes, en større gruppe af frivillige og brugere skal i højere grad opleve at dette også er deres hus. Mosebruget skal være det fælles fyrtårn, den fælles kulturarv man mødes i og værner om i fællesskab.

Cookiesamtykkebanner fra Real Cookie Banner